Famous Italian criminal lawyer Alexandro Maria Tirelli and Pablo Escobar’ hit man alias Popeye